Välkommen till vår bokningssida

Planet kan i förekommande fall hyras av piloter med minst 500 h, gränsen är knuten till vår försäkring. Vid uthyrning är priset 1 950 SEK per timme plus parkerings- och startavgift, vid de flygplatser som tar ut en sådan.

Frivilliga Flygkåren, FFK, och FFK-medlemmarna som finns inskrivna i vårt försäkringsbrev flyger med priser enligt ett separat avtal.


Debiteringen baseras på s k tachometertid och betalningen sker till bankgiro 485-7991 inom 14 dagar. Vid betalningen anmodas piloterna att meddela oss datum för flygningen, förarens namn och tachometertiden, exempelvis 05-08, Erik Jonsson, 1,2 h.

FFK-flygningarna betalas via en separat rutin som administreras av deras kårstab. 

Själva bokningen dag för dag samt loggningen av flygningen, är förlagd till sidan Myweblog - Flygplansbokning via internet, www.myweblog.se. Inloggningen är 106- ... följt av respektive lösenord.

 

Genom att boka via myweblog förbinder sig piloterna att följa instruktionerna bland hemsidans dokument, alt. de som finns på anslagstavlorna i hangaren.

Obs! Flygningarna skall endast loggas via "106- ...".

©Cherokee Ekonomisk Förening, 2022-06-27.

Senaste kommentaren

02.08 | 09:00

Mycket bra hemsida! Alla flygplan borde ha så här bra information så lätt tillgängligt!

Dela den här sidan