Planet står i vår egen hangar vid Hässlö flygplats i Västerås, Hässlögatan 10. Jämför med bilden som är tagen från öster och i bakgrunden syns Hässlövägen som går i nordsydlig riktning.

Hangarens position är N 59°35’27,4’’ E 016°37’35,5”. Det gröna krysset visar bara HFF:s trädgårdsförråd.

Planet står i vår egen hangar vid Hässlö flygplats i Västerås, Hässlögatan 10. Jämför med bilden som är tagen från öster och i bakgrunden syns Hässlövägen som går i nordsydlig riktning.

Hangarens position är N 59°35’27,4’’ E 016°37’35,5”. Det gröna krysset visar bara HFF:s trädgårdsförråd.

Att känna till/tänka på före flygning:

 • Starta batteriladdaren och motorvärmaren minst två timmar före flygning. Beskrivning finns bland dokumenten.
 • Flygplanshandlingar m m, finns i en "boardbook" som förvaras i fickan snett ner till höger, framför höger framstol.
 • För påfyllning av bränsle finns kort från Air BP Sweden AB och Shell Aviation Sweden AB. Ett tredje kort finns och har fakturaadress till oss, ifall leverantören inte är någon av ovanstående. Bränslekvaliteten ska vara 100 LL och på Hässlö tankar vi alltid BP.
 • Använd lack-/tankskyddet vid tankning, grått skumgummi - förvaras i bagageutrymmet.
 • Medför jordskruvarna och kapellet i sin låda, vid uteparkering.
 • Medför alltid pitotrörsskyddet och hjulklossarna.

Åtgärder att vidta vid parkering efter flygning, inuti planet:

 • Kolla att transpondern är i "stand-by"-läge/alla elförbrukare är avstängda.
 • Handbromsen lossad.
 • Axelremmarna uppsatta i taket.
 • Säkerhetsbältena uppspända diagonalt över sittdynorna.
 • Eventuellt skräp är urplockat.
 • Headseten, tre st vita Peltor, lagda tillbaka i den blå lådan i hangaren.
 • Underhållsladdning till batteriet och motorvärmare är inkopplade.
 • Resedagboken ifylld med start- och landningtid enligt UTC. Vi bokför jämna femminutersintervall, t ex 14:25/14:30, inte kl 14:27.
 • Värme i kupén inkopplad okt-april, skyddet för ventilationsluckan (grått skumgummi) monterat. Placera kupévärmaren stående med vredet i position ”2,5”.

Åtgärder att vidta vid parkering efter flygning, utanför planet:

 • Hjulklossen på plats vid noshjulet.
 • Pitotrörsskyddet monterat.
 • Dragstången lämnad utanför planet intill noshjulet, vid parkering i hangaren.

Dessutom vid parkering utomhus:

 • Roderlåset applicerat. Svarta remmar att fästa mellan roder och gasreglage.
 • Kapellet monterat på flygkroppen.
 • Propellern i lodrätt läge, kl 12/06.
 • Fastbindning om möjligt i betongdäck/med jordskruv.
 • Dörren och bagageluckan låsta med nyckel.

Meddela oss anmärkningar, brister och fel. Gå in på fliken "Kontakt med oss". Beträffande betalning för flygningen hänvisar vi till uppgifterna på vår bokningssida.

© Cherokee Ekonomisk Förening, 2022-05-08.

Senaste kommentaren

02.08 | 09:00

Mycket bra hemsida! Alla flygplan borde ha så här bra information så lätt tillgängligt!

Dela den här sidan