Använd uppgifterna nedan för beräkning av tyngdpunktsläget. Alla värden för momentarmar är angivna i centimeter.

  1. Multiplicera massan i kg för framsätet med 204,5.
  2. Multiplicera massan i kg för baksätet med 300.
  3. Multiplicera massan i kg för bagageutrymmet1 med 363.
  4. Multiplicera massan av bränslet2 i kg med 241.
  5. Summera resultaten från punkterna 1-4 och addera momentet för flygplanets tomvikt, 160 677,5 kgcm.
  6. Summera massorna i kg som använts i punkterna 1-4 och addera flygplanets tomvikt, 725 kg. Resultatet kan inte vara mer än 1 155 kg vilket är flygplanets maximala startvikt, MTOW.
  7. Dividera resultatet från punkt 5 med resultatet från punkt 6, det ska hamna mellan 225 och 236.

Utfaller beräkningarna till belåtenhet, ligger flygplanets tyngpunktsläge inom godkända gränser. Observera att alla värden ovan, bara gäller för flygplansindividen SE-KLI.

1Maximalt tillåten vikt i bagageutrymmet är 91 kg.

2Antal liter multiplicerat med 0,736, maximal bränslemängd=139,1 kg.

Tyngdpunktsberäkning ver 1-2017

Vikt- och balansberäkning gällande SE-KLI.

© Cherokee Ekonomisk Förening, 2022-03-01.

Senaste kommentaren

02.08 | 09:00

Mycket bra hemsida! Alla flygplan borde ha så här bra information så lätt tillgängligt!

Dela den här sidan