Senaste kommentaren

02.08 | 09:00

Mycket bra hemsida! Alla flygplan borde ha så här bra information så lätt tillgängligt!

Dela den här sidan

Dokumentsida

Föreningen ändrade sitt namn i början av 2022 och flera av dokumenten nedan har uppdaterats. De finns även på anslagstavlorna i hangaren, än så länge finns några med det gamla namnet. Ett byte av dem är planerat.

Motorvärmaren

Handledning för användning av motorvärmaren, web-baserad aktivering och manual för inkopplingen av nätspänningen.

Bagageluckan

Läs hur man fäster bagageluckan i öppet läge, och stängt, på ett korrekt sätt

Kapell med förvaringslåda

Manual för handhavande av kapellet, bland annat avses montering och demontering

Jordskruvarna

Beskrivning av jordskruvarna som används vid utomhusparkering på gräs

Roderlåset

Instruktion för hur roderlåset ska monteras.

Mätsticka för bränslemätning

Beskrivning av hur bränslemängden i tankarna kan mätas.

Autopilot KAP 100

Läsning om handhavande av autopiloten, Bendix/King KAP 100.

Lampa för daglig tillsyn

Lampa placerad vi bakre "hangarväggen" som underlättar vid daglig tillsyn.

Driftfärdplan

Driftfärdplan i A4-format, anpassad för SE-KLI med förifyllda värden.

ATS-färdplan

Färdplansblankett med förifyllda fält för SE-KLI.

Färdplan till AROWeb

Uppgifterna som fordras för att lämna en färdplan via AROWeb.

Skadeblankett

Blankett att fylla i om en skada uppstått på flygplanet.

Garmin GNC 255A manual

Handhavande av COM/NAV:ettan, manual från Garmin.

PLB - Manual

Manual för den bärbara nödsändaren, McMurdo MaxG PLB.

Laddare - Handledning

Batteriladdaren och hur den ska hanteras.

Laddare - Manual

Batteriladdare CTEK Zafir 45 - Manual från tillverkaren.

Safety on board SE-KLI

Safety on board-dokument, att studeras av passagerarna.

Protokoll för månadstillsyn

Protokollet som föreningen använder vid månadstillsyn.

© Cherokee Ekonomisk Förening, 2022-12-12.