Torsdagen den 29 juni

Installationen av den nya inredningen är så gott som klar. Ett par mindre garantifrågor kommer att lösas under sommaren.


En av dem gäller dörrlisten, det kan inledningsvis upplevas som svårt att stänga dörren. Håll i handtaget och dra in dörren tills ingen springa syns i dörrens bakkant, fäll därefter ned handtaget. Till sist finns ett handtag på dörrens överdel, som skall dras inåt och sedan ska spärren dras bakåt för att dörren ska bli ordentligt stängd.

Torsdagen den 15 september 2022

Höger tankmätare är inte tillförlitlig för närvarande. Anmärkningen kommer att åtgärdas, i första hand med en felsökning. Vid "fulltankning" visar den dock "fullt" igen.

Söndagen den 7 augusti 2022

Inloggningsuppgifter för att starta batteriladdaren och motorvärmaren finns bland dokumenten. Vi ska värma upp motorn under några timmar före varje start när planet har stått i hangaren. Laddaren och värmaren är kopplade till samma eluttag i hangaren och styrs via en websida.

Måndagen den 29 november 2021

Autopiloten fungerar inte. Säkringen är utdragen, den enda av dem som är lätt att dra ut. Man kan prova att trycka in den. A/P:n styr eltrimmen som kan nyttjas tillfälligtvis.

Måndagen den 7 oktober 2019

Den norra porten har fått skador - ta i och ta fart så är det inga problem att öppna, och stänga, den.

©Cherokee Ekonomisk Förening, 2023-06-29.

Broddar är upphängda till höger innanför dörren. Låna dem när och om det är isigt utanför hangaren. Det går betydligt lättare att dra ut och in planet när man är ensam och/eller behöver stöd.


Två handtag är monterade på hangarportarna för att det ska gå lite lättare att öppna och stänga dem.

Tisdagen den 3 januari

Senaste kommentaren

02.08 | 09:00

Mycket bra hemsida! Alla flygplan borde ha så här bra information så lätt tillgängligt!

Dela den här sidan